19 Şubat 2012 Pazar


10 Eylül 2010 Cuma, 01:04:31 | Kemal Gülpinar
Türkiye Gençlik Kurultayı Ankara Eğitim ve Politika Gezisi – 15-16-17 Eylül 2010

Türkiye Gençlik Kurultayı, Geçici Yürütme Kurulu Genel Koordinatörü Engin Semerci ve Dış Politika ve Dış İlişkiler Koordinatörü Kemal Gülpınar’ın yapmış oldukları fikir tartışmaları neticesinde Eylül 2010 döneminde Ankara’ya bir Eğitim Gezisi yapılması planlanmıştır. Bu planlamanın neden yapıldığını ve neler içerdiğini sizlere bu dosyayla anlatmaya çalışacağız. Eğitim Gezisinin planlanmasının temel sebebi Kuruluş Süreci’nde olan Kurultay’ın Ankara’daki Siyaset Yapım Süreci’ne katılan tüm tarafları tanıma ve tüm bu taraflara eşit mesafede kendini tanıtma isteğidir. Kurultay’ın bir oluşum olarak bu taraflarla kuracağı ilişki önümüzdeki dönem içerisinde yapacağı çalışmalara faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Politika yapım süreci Siyasi Partiler, Düşünce Kuruluşları, ekonomik temelli mesleki örgütler, kültürel ve sosyal temelli kuruluşlar, medya ve yayın organlarını kapsayan geniş bir alanda yürütülmektedir. Gençlik Kurultayı da, bu süreci tanımak hedefindedir. Bu sürecin tanınmasıyla beraber ilgili kurum ve kuruluşlarda mesleki kariyer yapmak isteyen Gönüllülerimiz Kariyer Vizyonlarına dair daha doğru tercihler ve stratejiler izleyebileceklerdir. Kuruluş Deklarasyonu içerisinde yer alan görüş ve fikirlerini paylaşmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla bu görüşler üzerine fikir alışverişi yapma hedefindedir. Bu fikir alışverişini sağlamak için ilgili kurumlarda yuvarlak masa çalışmalarını da kapsayan bir Eğitim Gezisi yapmayı hedeflenmektedir. Gençlik Kurultayı’nın yapılması düşünülen yuvarlak masa çalışmalarında dile getirmeyi en çok hedeflediği konu Gençlik Politikaları’nın oluşturulması ve tabana yayılması hususudur. Kanımızca Gençlerin Gençlik Politikaları’na dair ilk bilgi aldıkları yerler üniversitelerindeki öğrenci toplulukları oluyor, Gençlik Kurultayı olarak bu toplulukların Anadolu Üniversiteleri ağırlıklı olarak ulusal düzeydeki birleştiği platformlardan biriyiz. Bu hususta özellikle Ulusal Ajans bünyesinde yürütülen çalışmaların Pozitif Ayrımcılık vizyonuyla Anadolu Üniversitelerine yönelik çalışması için hangi konularda neler yapılabileceğini öğrenmek istemekteyiz. Böylece Gençlik Politikaları’nın tabana yayılması hedefine destek olabileceğimizi düşünmekteyiz. İkincil olarak Politika Yapım Süreci’ne Gençlerin katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını hedefleyen toplantı içeriklerini öncelikli olarak görüyoruz. Gençlerin politika yapım sürecine dair katkıları uzun erimli politikaların başarısı için kanımızca en önemli veri olmaktadır. Bir siyasal sistemin gençleri kapsadığı müddetçe kalıcılığının olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada ilgili taraflarla yapacağımız görüşmelerde Staj-Eğitim Programları yoluyla neler yapılabileceğini öğrenmek, Gönüllülerimize bunları duyurmak istiyoruz. Bu olanakların araştırılmasıyla ilgili niteliklere sahip olan Gönüllülerimiz Kariyer Hedefleri’ni çizme hususunda kendilerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu noktada Gençlik Kurultayı, Politika Yapım Süreci’ne ilgi duyan Gençlerle, bu sürecin bir parçası olan taraflar arasında bir köprü olma vizyonunu gerçekleştirme zemini bulabilecektir.

Türkiye Gençlik Kurultayı Geçici Yürütme Kurulu adına Metni Hazırlayan, Dış İlişkiler&Dış Politika Koordinatörü Kemal GÜLPINAR

Ankara Eğitim-Politika Gezisi Organizasyonel Detaylarıdır;

Ankara Eğitim ve Politika Gezisi için bağlı bulunduğunuz Üniversitelerinizden ulaşımınız için de sizlere şahsınız –eğer bir topluluğa dahil değilseniz- adına veya Topluluk/Klübünüz adına Spor Kültür Sağlık (SKS ) Daire Başkanlıklarınıza veya sizin prosedürlerinize uygun şekilde Fakülte/Rektörlük birimlerinize Ulaşım Masraflarınızın karşılanması adına Türkiye Gençlik Kurultayı Geçici Yürütme Kurulu Genel Koordinatörü olan ve hali hazırda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal İlişkiler Topluluğu Başkanı Engin Semerci tarafından faks metni haline getirebileceğiniz bir metin gönderilecektir. Bu metni maillerinize göndereceğiz, daha sonra sizler çıktı alarak ilgili prosedürlerin yapılması için irtibatta olmanız ve evrak işlerinizi takip etmenizi sizlerden rica etmekteyiz. Bu konuyla ilgili olarak Engin Semerci ile ilişkili halde olmanız önem taşımaktadır. Biliyoruz ki 2010-2011 Eğitim-Öğretim açılmış değildir,bu noktada okullarınıza faks göndermemizden ziyade sizlerin takip yapması daha önemli olduğunu düşündük.Ayrıca Ulaşım hususunda Ulaşım; Her katılımcının Ankara’ya ulaşımı kendisine aittir. 15 Eylül sabahı saat 10.00’daki görüşmemize zamanında varmak amacıyla 15 Eylül Saat ; 09.00’da AŞTİ’den servisimiz hareket edecektir. O sebepten dolayı her katılımcının Ankara’ya varış saatinin en geç 15 Eylül 08.30’ a ayarlaması gerekmektedir. Ayrıca organize komitesinin programın sürdürebilirliğini kontrol altında tutması gerekliliğiyle otobüslerinizin varış ve kalkış saatlerini bizlere bildirmeniz sizlerin karşılanması ve diğer katılımcılarla ortak bir program belirlenmesi açısından yararlı olacaktır.Ankara içerisinde ulaşımımız kiraladığımız servis ile sağlanacaktır. Organizatörler tarafından aksi belirtilmediği sürece programa katılım gereklidir. Ankara Eğitim ve Politika Gezisi’ne Türkiye’de üniversite eğitimine lisans veya lisanüstü seviyede devam eden,başta Uluslar arası İlişkiler,Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler olmak üzere,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Tarih-Edebiyat Fakültesinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin katılması hedeflenmiştir. Pek tabii ki başka bölümlerde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin de gibi alanlara duyabilecekleri ilgi sebebiyle Kurultay olarak onlara da kapımız açık olacaktır. Bunu şimdiden belirtmek isteriz. Konaklanacak Yer : Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü – Linki ; http://www.permem.gov.tr/ olarak belirlenmiştir. Konaklama Kahvaltı dahil olmak üzere tek günlük 20 liradır. Bütün bu verilerle beraber Program dahilinde kişi başı harcamalar şu şekilde tahmin edilmektedir.iki gece kalınacağı için 40 lira Konaklama. Farklı kurumlara gidileceği için şehir içi ulaşım kişi 35 lira ve program süresince yenecek öğle yemekleri ve akşam yemekleri de ortalama olarak her öğün başı 7-8 liradan 40-50 arası tutabilir diye düşünmekteyiz. Program dışında ekstra olarak yapılacak harcamalar bu planın içerisine dahil edilmemiştir.
15 Eylül 2010
· 10.00 - 11.00 ABGS (Bakan Dışişleri Özel Danışmanı Faruk Kaymakçı) 
· 11.30 – 12.30 CHP Genel Merkezi
· 12.45 – 13.45 Öğle Yemeği
· 14.00 – 14.45 MHP Genel Merkezi
· 15.00 – 15.45 SP Genel Merkezi
· 16.15 – 17.00 DSP Genel Merkezi
· 17.00 – 19.00 Serbest Zaman
· 19.00 – 20.00 Akşam Yemeği
· 21.00 Stratejik Plan Toplantısı
16 Eylül 2010
· 10.00 – 10.45 ORSAM ( Başkan Hasan KANBOLAT)
· 11.15 – 12.00 TEPAV (Başkan Güven SAK
· 12.00 – 13.00 Öğle Yemeği
· 13.15 – 14.00 AKP Genel Merkez
· 14.15 – 15.00 USAK
· 15.15 – 16.00 Dışişleri Bakanlığı
· 16.15 – 17.00 Türk Ulusal Ajansı(Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi) – (Başkan Fatih HASDEMİR)
· 17.00 – 19.00 Serbest Zaman
· 19.00 – 20.00 Akşam Yemeği
· 20.00 – 24.00 Serbest Zaman
17 Eylül 2010
· 10.00 – 10.45 TOBB
· 11.00 – 12.00 Milliyet Gazetesi (Ankara Tems. Semih İDİZ)
· 12.00 – 13.00 Öğle Yemeği
· 13.00 – 14.00 Radikal Gazetesi (Ankara Tems. Murat YETKİN)
· 14.15 – 15.00 Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi ,
(Genel Müdür Ahmet PARLA)

· 15.15 – 16.30 Başbakanlık

daha detaylı bilgi için tugek.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

- KATILIM İÇİN enginsemerci@hotmail.com ADRESİNE BAŞVURUNUZ!:)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlar